While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Всички статии Русенци реагират болезнено на плана...
Основно меню
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
Вход
Гласувайте за нас!

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Брояч
Днес: 17
Вчера: 171
За месеца: 4162
Русенци реагират болезнено на плана... PDF Печат Е-мейл
Автор Administrator   
11 December 2006

Русенци реагират болезнено на плана за застрояване на единственият голям парк в града - Парк на младежта

 

Паркът на Младежта в Русе е любимо място за отдих и спорт на голяма част от русенци. Като единственото по- голямо късче природа останало в натоварената и шумна градска среда е известен като „белият дроб на Русе”. Затова гражданите реагират с остро възмущение на предложения проект за подробен устройствен план – план за застрояване на Парк на Младежта. В него са включени за застрояване следните обекти:
• Амфитеатър- до Дунавски кът;
• Концертна естрада до Дом на културата;
• Две нови заведения, разположени на панорамната алея към р. Дунав, наречени обекти с търговско предназначение с панорамни изгледни площадки;.
• Обслужваща сграда многоетажна- между „Норд” и тенис кортовете;
• Аквапарк – включва съществуващи и нови басейни- между „Норд” и Тенис кортовете с разширение към парка;
• Паркинг на няколко етажа зад тенис кортове в северна посока (могилката- ост.);
• Покрит тенис корт- в източна посока от тенис кортовете;
• Скейтборд площадка- в края на парка( в източния край на мястото на старата борова гора);
• 2 бр.- Трайни съоръжения;
• 6 бр. - Съоръжения за поставяне;
• 2 Детски площадки;
• Предвидени са допълнителни терени за бар „Баба Яга” бар „Кенор” и „Дунавски кът” за сезонно ползваме от заведенията;
• Снек бар с WC- един нов до Дунавски кът, на мястото на съществуващата тоалетна;
• 5 броя мобилни търговски обекти- колички или каравани;
• Паркоместа- под липите в края на Парк на младежта, на границата с ул.”Ал. Възраждане”; в източната дъга в края на парка и до тенис кортовете /760 паркоместа, които ще опасват почти по цялото протежение територията на парка/;
• Прокарване на улица зад тенискорта, „Норд” до Дунавски кът, и между тенискорта и Аквапарк на парка;
Данните са взети от текста към плана на ПУП, който е заснет по време на обсъждането, тъй като по Закона за достъп до информация тази разработка ни беше отказана
На 21.10.2006г. в две местни медии /в. „Утро” и в.”Бряг” / бе обявено обществено обсъждане на план за застрояване на Парк на Младежта.
На 30.10.2006г. бе проведено обсъждане, в сграда с пропусквателен режим, в 14 часа (работно време), в зала за около 40 места.Присъствали 6 граждани (изключвайки общинските служители). Изпратено е становище от граждани- възражение в законовия срок.
Инициативният комитет на Граждани за чиста паркова среда организира подписка, с цел проучване на общественото мнение по проблема. За два дни се събраха около 6000 подписа на русенци против застрояването на парка.

Граждани за чиста паркова среда протестират срещу следните закононарушения:

1. На територията на парка не може да се застроява или променя неговият статут съгласно закона за устройство на територията:
Чл. 9. (1) Промяна на предназначението на територии и на поземлени имоти с цел застрояване се извършва въз основа на действащ подробен устройствен план.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Не може да бъде променяно предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове. Не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове в урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в устройствените планове в урбанизираните територии за озеленени площи, се разрешава след положително становище от обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 121, ал. 1:
Чл. 61. (1) В териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението
(2) Озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.
(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) С подробните устройствени планове за паркове и градини в озеленените площи - публична собственост, без промяна на предназначението им, може да се предвижда само застрояване, необходимо за:
1. мрежи на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените площи;
2. поддържане на зелената система;
3. спортни съоръжения и детски площадки

2. Не е искано становище от РИОСВ, което се взема на основа и още на етап задание, т. е. не е спазен съставът на чл. 125 ал.1 и ал.6 от ЗУТ .
Чл. 125 ал.1 Проектите за устройствените планове се изработват въз основа на задание, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи.
ал..6. Заданието по ал.1 се внася в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите, за преценяване на необходимостта от екологична оценка по ред, определен с наредбата по чл.90 от ЗООС(закон за опазване на околната среда). Екологичната оценка е част от устройствения план.
Има отговор от РИОСВ, подписан от директора: „ на 7.12.2006г.в РИОСВ- Русе постъпи уведомление за инвестиционно намерение за проект на ПУП на „Парк на младежта с вх. №АО6820/ 7.12.06Г.”, тоест едва при готов проект.

3. С плана се прави опит за узаконяване на незаконно строителство към момента, като то се показва дори в опорния план, което е абсолютно недопустимо(ЗУТ)

4. В момента вече се строи, има отсечени дървета, без да е приет ПУП на Парка на младежта и без становище на РИОСВ.

5. Кметът на града твърди пред медии- тел КИС 13 и в- к „Утро”, че е спрял строителството, но всеки може да види, че то продължава, което пък е излъчено по тел. СЕВЕР и в ruseinfo и заснето от екип на предаването „Частен случай”. Главният архитект твърди, че е ремонт, като има разрешение за строеж, издадено на 20.07.2006, като от 65 кв.м, нараства на 80 като в одобрения проект се предвижда и тераса(лятна градина) 100 кв м. Предвид местонахождението този проект трябва да има преценка за необходимост от ОВОС(оценка за въздействие на околната среда).

6. Внесен е сигнал до РИОСВ с експертно мнение за обитаващите парка и гнездящи птици, като 14 вида са защитени по Приложение 3 на закона за биоразнообразието. Очаква се отговор на компетентния орган.

На 17.12.2006г. от 11 до 12 часа в Русе и Варна ще се проведе масова разходка в парка под мотото

„ ДА СПАСИМ КЪСЧЕТА ПРИРОДА В ГРАДСКАТА СРЕДА”

Обръщаме се за подкрепа към всички екологични неправителствени организации и сдружения в страната с декларация за налагане на мораториум върху застрояване на зелените площи в градовете на страната!
Моля да ни подкрепите и да се подпишете в защита и за запазване на зелените пространства за отдих, спорт и здраве като право на всеки човек!

 
< Предишна   Следваща >