While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Всички статии Жителите на Езерово - системно обгазени
Основно меню
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
Вход
Гласувайте за нас!

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Брояч
Днес: 162
Вчера: 198
За месеца: 4136
Жителите на Езерово - системно обгазени PDF Печат Е-мейл
Автор Administrator   
19 October 2012
 
 Построения без задължителната за обекта ОВОС завод за преработка на твърди битови отпадъци, ежедневно трови жителите на Езерово.Това става ясно от писмо на наш читател и от подадената жалба:

  До Председателя на Комисия на Европейските общности Министерски съвет на Република България Омбудсман на Република България Министерството на околната среда и водите на РБългария Областния управител на Област Варна Уважаеми Дами и Господа, Ние, долуподписаните български граждани от село Езерово, община Белослав, област Варна, изразяваме писменото си недоволство от действията на българските власти при реализирането на проект “Изграждане на инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци” в землището на с. Езерово. Настояваме реализацията на проекта да бъде спряна поради следните факти:

1. Екологичната обстановка в с. Езерово, община Белослав, област Варна, е крайно усложнена поради действащите в радиус от 200 м от жилищните постройки в селото силни шумови и атмосферни замърсители, в това число ТЕЦ “Варна”; Сгуроотвал на “ТЕЦ “Варна”; кораборемонтното предприятие “МТГ – Варна” АД,и предстоящото разширение в посока запад към селото, Контейнерно депо. Най-голямата складова база за горива в Югоизточна Европа – “Газтрейд”. (Приложение 1– Карта на промишлените обекти в с.Езерово).
Въпреки концентрацията на “големи индустриални мощности върху малка площ” (източник:http://www.beloslav.org/index.php?m=610), на територията на населеното място няма автоматична измервателна система (АОС) за качеството на атмосферния въздух. Намиращите се най-близо такива - АОС ул. “Батак” във Варна (на около 15 км) и АОС “Изворите” в Девня (на 15 км) показват редовни превишения на концентрациите на серен диоксид, прах, азотен диоксид, озон и аерозоли на арсен (Приложение 2: Оценка на състоянието на околната среда по компоненти и предложение за определяне на райони с повишен здравен риск на Изпълнителна агенция за околна среда).

2. От стартирането на процедурата за избор на изпълнител за “Изграждане на инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци” – 2 юли 2007 г. (Обявяване на обществена поръчка от Община Варна) до момента (в ход е строежът на инсталацията в землището на с. Езерово) няма представен пред обществеността проект с конкретни параметри за технологията и гаранции от специалисти за нейната еколосъобразност. Достъп до инвестиционното предложение е отказан с различни мотиви от Община Варна, Община Белослав, Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Варна, и Областна администрация Варна (Приложения 3, 4, 5, 6, 7).

3. В обявата за обществена поръчка за “Изграждане на инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци” (Приложение 8 - http://www.aop.bg/case.php?mode=show_doc&doc_id=120196) не са поставени никакви условия за предлаганите от фирмите кандидати технологии за преработка на отпадъците. С най-голяма тежест при изискванията – 50%, е предложената цена, въпреки решение на Общински съвет – Варна, от 22.12.2006 г., с което се поставя условие избраната фирма –изпълнител да обработва отпадъка за своя сметка. В документацията на обществената поръчка са поставени условия и за наличие на собствен терен (с определен размер) за изграждане на инсталацията, както и за приходите на участника, 70% от които през последната година трябва да са формирани от строителство. Подобни и други изисквания в документацията свеждат до минимум кръга на възможните кандидати.

4. Съществуват съмнения за законността на проведената тръжна процедура за избор на изпълнител за “Изграждане на инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци”. Повод за това е самосезирането на Окръжна прокуратура – Варна, по публикации в медиите. На 28.08. 2007 г. компетентният орган възлага проверка за законосъобразността на провежданата процедура на Икономическа полиция – Варна. И до днес резултатите от разследването остават неизвестни.

5. С решение № ВА – 182-ПР/2008 на РИОСВ – Варна, от 28.05.2008 г., директорът на инспекцията Синан Мехмед дава становище да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение”Изграждане на инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци с капацитет 450 т/ден”. (Приложение 9).

6. На общоселско събрание в с. Езерово на 22.10.2008 г., след издаване на разрешителното за строеж на инсталацията, кметът на Белослав Емил Дичев представя за първи път пред обществеността намерението за реализация на проекта. По време на срещата не са предоставени никакви документи и проекти. Силно безпокойство предизвиква заявеното от кмета на Белослав, че отпадъците, неподлежащи на отделяне и рециклиране, ще се изгарят в Циментов завод – Девня. Дори при наличие на системи за контрол на замърсяването, инсинераторите за изгаряне на отпадъци представляват най-могъщия от съвременните източници на замърсяване на околната среда. Според проучване “в емисиите от комините на инсинераторите се съдържат близо 27 тежки метали, киселинни изпарения, въглероден окис и диоксини”.

С настоящата подписка, жителите на с. Езерово настояваме:
1. Предвид влошената екологична картина в района на с. Езерово, да бъде направен анализ на заболеваемостта от белодробни, алергични и онкологични заболявания на населението в с. Езерово през последните 10 години и връзката им със съществуващите индустриални производства. Да се направи оценка на здравния риск на населението в с. Езерово. 
2. Компетентните органи да се произнесат по законосъобразността на проведената тръжна процедура за избор на изпълнител за “Изграждане на инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци” в землището на с. Езерово.
3. Компетентните органи да се произнесат по законосъобразността и целесъобразността на решение № ВА – 182-ПР/2008 на директора на РИОСВ – Варна, за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение”Изграждане на инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци с капацитет 450 т/ден”.
4. Да бъдат установени и наказани виновните лица, способствали или бездействали за нарушаване и заобикаляне на българското и европейско законодателство и станали причина за настоящото състояние.
5. Всички опорочени документи да бъдат обявени за нищожни и всички процедури по инвестиционното предложение за ”Изграждане на инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци” в землището на с. Езерово да бъдат преразгледани.С уважение,

Инициативен комитет:
1. Неджати Рахми
2. Тодор Златев
3. Шукри Шукриев
4. Петър Петров
5. Никола Панайотов

www.beloslav.org

www.beloslav.org

 
< Предишна   Следваща >