While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Всички статии Писмо до Президента
Основно меню
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
Вход
Гласувайте за нас!

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Брояч
Днес: 16
Вчера: 171
За месеца: 4161
Писмо до Президента PDF Печат Е-мейл
Автор Administrator   
01 November 2012

 

                                                                                                           Изх.№22/29.10.2012

 

                                                                       До

               

                                                                       Дирекция "Приемна"

                                                                       София 1123, "Дондуков" 2

                                                                       Копие До

                                                                       Министерство на Регионалното

                                                                       Развитие и Благоустройството

                                                                       София 1202 Ул." Кирил и Методий" № 17 – 19 

                                                                       Кмета на  район ‘ Приморски ‘Варна

     Уважаеми Господин Президент,

     Уважаема Госпожо  Министър,

 

   Подаваме настоящия СИГНАЛ във връзка със започнало ново строителство във гр.Варна ж.к.”Чайка” м-у блокове 39 и 38 зад ОУ”Захари Стоянов”. От десетина дни на посоченото място се извършват дейности, които първоначално се изчерпваха със събарянето на постройка с временен статут останала при изграждането на комплекса.

   От няколко дни обаче, дейността прерастна в сериозни изкопни дейности, които ни навеждат на мисълта, че се касае за ново строителство в завършен жилищен комплекс.

    В този ред на мисли, държим да ви уведомим, че през последните години, системно се нарушават правата на жителите на ж.к.”Чайка”(квартал с над 17 000 жители), гарантирани от приетата и от България Харта на европейските градове (Страсбург, 17 – 19 март 1992г.), включваща Европейската декларация за правата на градските жители, която им гарантира право на: - здравословна и незамърсена околна среда; заетост; жилище; достъпно здравеопазване; възможност за спорт; културни развлечения; устойчиво развитие; достъпни механизми и структури за упражняване на гражданските права; участие в демократични структури на градското управление и др.

 

  В конкретния случай, останалата с временен статут постройка в ж.к.”Чайка” от 1974г. до 1989г. се ползва  за собствени нужди от Градски Народен Съвет, за което Съвета заплаща наем на домсъветите на двата съседни блока.  Към 1998г. постройка би трябвало да бъде съборена и теренът да бъде озеленен, каквото е основното предназначение на междублоковите пространства. Актувайки като държавна останалата с временен статут постройка, държавната администрация извършва нарушение спрямо жителите на квартала. Аргументът за това твърдение се основава на факта, че ж.к. „Чайка” е замислен през 60-те и реализиран през 70-те години на миналия век, комплекса е проектиран и изпълнен по закона за планово изграждане на населените места, като цялостна функционална структура, заемаща площ от 61 хектара, население 17 250 души(към 1976г.), при нето гъстота на обитаване 540 жители на хектар, плътност на застрояване 16%, средна етажност 7,33 етажа, жилищни терени 52% ...  През 1973 г. кварталът,  с изключение на нереализирания обществен център  е напълно завършен с 69 жилищни блока с необходимите за нуждите на населението поликлиника, магазини, пазар, детски градини и ясли, точно изчислена инфраструктура, смесена пешеходно-автомобилна алейна мрежа и т.н. През същата година във Варна е проведен световен конгрес на архитектите, на който ж.к. „Чайка” е представен като модел за градска архитектура и еталонен пример за  комплексно застрояване. За да се осъществи този огромен за времето си проект, цялата бъдеща територия на квартала е била отчуждена. На всеки собственик на парцел е било заплатено всяко дръвче, всяка фиданка, всеки квадратен метър от парцела му и всяка паянтова постройка. Сумата платена на собствениците на парцели е калкулирана в цената на жилищните апартаменти в ж.к.”Чайка”, т.е. купувайки си апартамент в завършен жилищен комплекс, собствениците на жилища купуват и земята. Тъй като кварталът е построен и населен през тоталитарно време, когато никой освен държавата нямаше право на собственост върху земята, фактът, че жителите на квартала са си купили земята, въху която той е построен, не е отразен в нотариалните им актове при закупуването на апартамент.

   Освен от лоши административни практики, жителите на комплекса сме потърпевши и от съмнителна реституция  върху осъществени по смисъла на Закона за Устройство на Територията мероприятия като озеленяване и благоустройство. Примерите за това са много, но е достатъчно да споменем, че е допусната реституция на част (около 300кв.м.) от двора на намиращата се в комплекса санаториална детска ясла, която се посещава от деца с дихателни проблеми.Независимо от факта, че заведението е предназначено да обслужва болни деца с дихателни проблеми, в двора на яслата се предвижда изграждането на нова жилищна кооперация според новия застроителен план на „Чайка”. Във връзка с пародийно проведеното задължително по закон, Обществено обсъждане на цитирания нов Застроителен план на 24.10.2012 г. от 17.30 ч. в залата на читалище „Отец Паисий”, ул.”Братя Бъкстон” № 12А. Заявяваме следното:

 

  Изработения нов план не решава основните проблеми на комплекса:

-          реституирани имоти и хаотично застрояване;

-          сериозно компрометиране на жилищната среда;

-          паркиране на автомобилите.

  Дори напротив, предвиденото застрояване е с показатели по-високи от заложените при комплексното изграждане на квартал „Чайка”, което е в пряко нарушение на чл.22, алинея 5 от ЗУТ, а именно „Проектите по ал. 4 (новото строителство в съществуващите жилищни комплекси),  не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси”. Според цитираната наредба, би следвало параметрите на новопредвиденото застрояване да не надхвърлят показателите на оригиналния план за квартала. Въпреки това изискване на закона, в проекта виждаме имоти, които имат показател Кинт /коефициент на интензивност/ от 2,5 до 5, които сериозно надхвърлят заложените параметри в оригиналния план на квартала!

Нещо повече, те не само надхвърлят параметрите на застрояване на оригиналния план, те също така надхвърлят допустимите параметри според действащата „Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони”. Според чл. 20 на тази наредба „В поземлени имоти, квартали и територии, урегулирани за комплексно (групово) жилищно застрояване, се спазват следните нормативи за прилежащите на жилищните сгради територии (нето жилищните територии):

1. плътност (процент) на застрояване (П застр.) - от 20 до 50 на сто;

2. интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,6 до 2,5 за големите и много големите градове и до 2,0 за малките и средните градове;

3. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) озеленена площ (П озел.) - от 40 до 60 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.”

Предложеният проект за ПУП на квартал Чайка предполага в отделни имоти да има двойно по-високо интензифициране на територията /Кинт/ от максимално допустимото по наредбата. Освен това, в проекта ясно си личи предвиждането на надземни паркинги на мястото на практически озеленени площи, както и множество подземни паркинги под съществуващи зелени площи и градини, в които има стотици големи дървета, даващи на квартала зеленият му вид. Въпросът е какво ще се случи със съществуващата висока растителност, при едни такива предвиждания за паркинги и дали тези паркинги не се предвиждат само и само да се достигне необходимата бройка за комплексно застрояване от 440 автомобила на 1000 жители, с ясното съзнание, че отново ще имаме паркоместа на хартия, но не и в действителност! Според наши външни консултанти – архитекти и инженери, комплексът има потенциал за реални подземни паркинги под част от съществуващата пътна инфраструктура, там където няма подземни комуникации, и където могат да бъдат разположени паркоместа без увреждане на зелената система на кварталаКато говорим за паркоместа на хартия, бихме искали да знаете, че гр. Варна е до такава степен уплътнен, че общината е в невъзможност да въведе т.нар.”синя зона”.За територията определена за това, Община Варна би следвало да издаде на живеещите в нея повече винетни стикера, отколкото са допустими по закон паркоместата отговарящи на законовите разпоредби и нормативи.

 

     Уважаеми Господин Президент,

     Уважаема Госпожо  Министър,

 

  Съгласно чл. 1 на Конституцията държавният строй е на демокрация (народовластие). Точно е определено, че държавната власт се упражнява от гражданите първо пряко и после чрез избрани от тях представители.В противоречие на това, местната власт във Варна и администрацията  демонстрират, пълно пренебрегване на волята и желанията на  жителите на ж.к.”Чайка”. Уплътняването на комплекса, въпреки протестите води началото си от 1999г. под закрилата и с участието  на местната администрация на най-високо ниво.От проведените от сдружението ни  анкети, от около 1000 жители и гости на квартала,  97% от респондентите от представителната извадка са абсолютно против нови жилищни кооперации. Това видимо не пречи на хора облечени с власт (общински съветници) да намерят начин да се сдобият с парцел, който не е реституиран на истинските му собственици с  мотива : „имота е отчужден за: жилищни блокове 29,30,39,40,41 и училище.Върху имота е осъществено озеленяване, оформен е кът за отдих и границите му са заличени.”, и да започнат ново строителство в него. С допуснатите до този момент нови обекти след 1999г., на практика вече са надхвърлени показателите  заложени при комплексното изграждане на квартал „Чайка” като цялостна функционална структура.

  Като обикновенни граждани не ни остава друго, освен да проведем информационна кампания сред жителете на комплекса, след което да ги призовем към протести и ако е необходимо, гражданско неподчинение.

 

  В заключение, Ние, от сдружение „Зелена Варна”, които смеем да твърдим, че представляваме интересите на хиляди наши съграждани, изпращаме този СИГНАЛ до Вас, за да можете Вие, като отговорни с управлението на страната лица, да помогнете с вашия авторитет в борбата с този унищожителен за гражданите на комплекс „Чайка” ПУП! Ж.к. Чайка се ползва с репутацията на най-зеления квартал на град Варна. Причината за търсенето на неговото застрояване е в продължаващата от много години неправилна политика на община Варна, която не създава инфраструктура в нови и дори стари райони на града. Това логично насочва инвеститорския интерес към терени във вече цялостно изградени квартали и райони с готова инфраструктура, което прави реализираните печалби по-високи, без значение, че новото строителство унищожава прекрасно създадената преди време среда за живот.  Така в града от години се унищожава средата за живот в различни квартали, което води и до намаляване на цените на вече изградените жилища в тях. Най-трудно за преглъщане обаче е, че с действията си по приемане на скандалния ПУП за „реконструкция”, предвиждащ ново строителство и обезлесяване в  завършен квартал, община Варна унижава  и жителите на целия град Варна, правейки ги безгласни букви в процеси, в които по закон би трябвало те също да имат думата! По смисъла на закона (ЗУТ), трябва да се проведе истинско обществено обсъждане, а не такова, скрито в залата на читалище, което се намира на километри разстояние от квартала и гражданите му! Молим Ви за съдействие и подкрепа. Нашите искания са следните:

1 – Да се забрани категорично и завинаги строителството в комплекс Чайка, поради фактът, че по официални документи той е окончателно изграден квартал!

2 – Да се съборят останалите с временен статут постройки в квартала, като бившия клуб на атифашиста м-у бл40 и бл39 и малката къща пред бл32

3 – Да се изиска от община Варна частните терени, които са върнати в зелените площи на ж.к. „Чайка” да бъдат или изкупени и платени, или заменени с общински терени в територии, където новото застрояване е допустимо, за да бъде решен веднъж завинаги проблемът с апетитите за застрояването на квартала.

4 – Да се спре процедурата по одобряване на ПУП за ж.к „Чайка” и като окончателен да се използва оригиналния план по който е реализирана цялата територия, с което да се предвиди като възможно само строителството на обектите с обществено-обслужващи функции, които не са били реализирани с оригиналния план на квартала.

5 – Да приложите целия си инструментариум по казуса, а там където липсва конкретен такъв -  целия си авторитет, за да можем поне веднъж да видим и ние, гражданите на Варна, че общинската администрация и органите на местното самоуправление могат да работят и за обществения интерес!

 

Настоящото да се счита и за предложение към проведеното „Обществено обсъждане” на новия застроителен план за ж.к.”Чайка”.

 

 

30.10.2012                                                                                                 с уважение:

 

 
< Предишна   Следваща >