While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
В момента 1 гост онлайн

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Днес: 82
Вчера: 127
За месеца: 2345
Потребители: 10750
Материали: 440
Връзки: 25
Посетители: 13724562
Предложение до Общински съвет Варна PDF Печат Е-мейл
Автор Administrator   
07 May 2016

                     ДО

                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

         от:   ..............................................................

                

 

 

 

 

Уважаеми Общински съветници,

Уважаеми г-н Председател,

 

Предлагаме Общински съвет – Варна да приеме следното решение, с което в Решение № 2218-2 от 05.08.2015 г. по Протокол № 42 от 05 и 06.08.2015 г. да се извърши следната поправка на допусната грешка относно посоченото правно основание.

 

Проект за решение:

 

1. Извършва поправка на допусната грешка в Решение № 2218-2 от 05.08.2015 г. по Протокол № 42 от 05 и 06.08.2015 г., като в същото решение ВМЕСТО  “На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА отменя свое решение № 2106-14/30.03.2015 г.”   ДА СЕ ЧЕТЕ  “На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 156 от АПК оттегля одобряването на проекта за ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка” (19 м.р и 20 м.р.)–Варна,  и план –схемите (Ел., В и К) по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и промяната на отреждането за УПИ II-245-“За озеленяване”, като отменя свое решение № 2106-14/40/30.03.2015 г.”.

 


 

2. Взема решение да се възстанови действащия стар план на жк “Чайка” в гр. Варна в неговите графична и текстова части, по който същия жилищен комплекс преди 1990 г. е бил урбанизиран като територия, застроен със сгради и изграден като инфраструктура и комуникации, като задължава общинската администрация и кмета да извършат всички необходими действия за възстановяване на същия план.

 

3. След възстановяване на плана по т. 2 да се изготви предложение и проект за преструктуриране на жк “Чайка” на гр. Варна, при спазване на следните изисквания:

- изпълнение на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ, че не могат да се надвишават показателите на плана, по който е създаден жилищния комплекс;

- допускане на ново застрояване само в досегашните парцели, в които има съществуващо старо застрояване, непопадащо в съществуващи зелени площи;

- запазване статута на всички реално съществуващи в жилищния комплекс зелени площи;

- да не се предвижда изграждане на подземни паркинги под съществуващи зелени площи;

- да се предвиди отчуждаване на имотите с възстановена собственост, попадащи в зелени площи.

 

4. В случай на обявяване нищожност на Решение № 2218-2 от 05.08.2015 г. по Протокол № 42 от 05 и 06.08.2015 г. с влязло в сила съдебно решение и подадени молби за възобновяване на прекратени административни дела по обжалване на Решение № 2106-14/40/30.03.2015 г., одобреният със същото решение ПУП-ПРЗ да не прилага до окончателно решаване на всички административни дела по обжалването му и по молбите за възобновяване на такива дела или до влизане в сила на изменение на същия ПУП-ПРЗ, ако е започнало процедиране на такова изменение в съответствие изискванията, посочени в предходната точка.

 

Мотивите за горното предложение са следните:

 

Необходимостта от разглеждане на предложението и приемане на  решение в горепосочения смисъл възникна от това, че всички бяхме свидетели на масовите протести на жителите на жк “Чайка” и на приемането на РЕШЕНИЕ № 2218-2 ОТ 05.08.2015 г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ВАРНА с огромното мнозинство - 39 гласа от присъствалите 41 общински съветници. Това е показателно за общата воля на Общинския съвет да се решат възникналите сериозни проблеми с ПУП-а на жк “Чайка”, а не тези проблеми да се задълбочават и да ескалират наново социално и гражданско напрежение.

Решение № 2218-2/05.08.2015 г. е представено от общинския съвет пред Административен съд–Варна и на това основание са прекратени част от заведените дела за отмяна на първоначалното Решение № 2106-14/30.03.2015 г. на общинския съвет за одобряването на ПУП-ПРЗ на жк “Чайка”. Това например се вижда от приложените по-долу определения по адм. дело № 2180/2015 г. на Административен съд–Варна.

Същевременно и Решение № 2218-2/05.08.2015 г. е обжалвано. В резултат на това в Административен съд–Варна е образувано и разгледано административно дело № 2701/2015 г., в което са присъединени за съвместно разглеждане всички жалбите против това решение. С невлязло в сила съдебно решение от 25.11.2015 г. по това дело Решение 2218-2 на общинския съвет от 05.08.2015 г. се обявява за нищожно с мотиви, че в решението не било посочено ясно правното му основание, като се разглеждат правни възможности, различни от действителното основание на това решение, във връзка с неспазване на преклузивни срокове за приемане на решението, например неспазване на 7-дневния срок по чл. 214а от ЗУТ.

 

В настоящия момент отново назряват напрежение и нови протести на гражданите, относно тези решения на общинския съвет, породени от обжалването на Решение № 2218-2 от 05.08.2015 г. и допусната грешка във волята, единствено относно посоченото в него правно (законово) основание.   

 

Ако бъде потвърдено решението по адм. дело № 2701/2015 г. на Административен съд – Варна по насроченото за разглеждане на 30.05.2016 г. адм.д. № 1123/2016 г. на Върховния административен съд /ВАС/ - ІІ-ро отделение се създава риск от голяма правна несигурност, тъй като голяма част от жалбоподателите по прекратените дела по жалби за отмяната на решение 2106-14/30.03.2015 г. на основание на чл. 239 от Административно процесуалния кодекс ще поискат от ВАС да бъдат възобновени прекратените дела по техните жалби.

Тези хора са решение да докажат, че жк “Чайка” има действащ стар план от преди 1990 г., по които е бил проектиран и построен жк “Чайка” (бивш кв. “Рупи”) на гр. Варна. Това може да бъде доказано и по съдебен ред, даже и без да е наличен стария план, за които се твърди от общинската администрация, че е бил загубен. Възобновяването на част от такива дела е напълно възможно защото част от делата са прекратени поради представяне от общинския съвет на неговото решение от 05.08.2015 г., а не заради неизпълнение на разпореждания на съда.

 

Освен това част от собствениците на жилища в жк “Чайка” са готови да заведат дело за обявяване на нищожност на Решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. поради неспазване на процедурите на ЗУТ  при допускането, процедирането и одобряването на злополучния нов ПУП-ПРЗ, тъй като цялата процедура по допускане, изработване и одобряване на този ПУП-ПРЗ и опорочена с пренебрегването на наличието на стар, приложен и действащ план на жк “Чайка” от преди 1990 г., като вместо процедиране на изменение на този план е процедиран изцяло нов ПУП в противоречие с нормите на ЗУТ.

 

По този начин всички граждани и общинския съвет ще се окажат въвлечени в дългогодишни, тежки и скъпи съдебни процеси, породени от грешка във волята относно посоченото правно основание на Решение № 2218-2/05.08.2015 г. и закононарушенията при процедирането и приемането на ПУП-ПРЗ на жк “Чайка” с Решение № 2106-14/30.03.2015 г.

 

Процедирането на злополучния ПУП-ПРЗ е опорочено поради противоречие със закона, тъй като е абсурдно урегулираната със стария план територия на жк “Чайка” отново да бъде процедирана по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ като неурегулирана.

 

В случая, ако хартиените носители на стария приложен на терена и действащ план на жк “Чайка” са били загубени, то съгласно закона и съдебната практика е следвало общинския съвет като компетентен орган да вземе решение за възстановяването му, а не да приема решения за процедиране на нов план (допускане и одобряване на нов ПУП).

 

Относно засегната от ПУП-ПРЗ територия целта на закона, формулирана в чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, е отдавна изпълнена като отдавна са определени необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура-публична собственост  -  озеленените площи в комплекса, обединени в зелена система, както и общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които също много отдавна са определени, проектирани и построени.

 

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТНЕ НА РЕСТИТУИРАНИ ПАРЦЕЛИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ НА НОВ ПУП, тъй като тези реституирани парцели не само са много малка част от общата площ на територията на жк “Чайка”, НО И НАЙ-ВАЖНОТО, ТЕ ПОПАДАТ В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, КОИТО СА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ДЕ ЮРЕ И ДЕ ФАКТО. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТЕЗИ РЕСТИТУИРАНИ ИМОТИ НАПЪЛНО ЗАКОННО МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЕЗЩЕТЕНИ С ДРУГИ ИМОТИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ЖК “ЧАЙКА” ИЛИ ДА БЪДАТ ОБЕЗЩЕТЕНИ ПАРИЧНО.

 

 

Справка:

 

Закон за устройтво на територията

Чл. 16, ал. 1 (Доп. ДВ бр. 61/2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) С подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто.

...

 

При доказване на факта, че е налице приложен и действащ стар план, то този наричан в миналото Генерален план, сега по силата на Закона за устройство на територията запазва действието си като Подробен устройствен план. Това ще доведе до обявяване на нищожност на Решението от 2106-14 от 30.03.2015 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ поради неспазване на процедурите на ЗУТ за изменение на действащ ПУП и незаконосъобразното прилагане на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за вече урегулирана територия с приложен план.  

Тези съдебни спорове могат да продължат много дълго. Обикновено траят с години. Всичко това години напред ще продължава да създава напрежение между жителите на жк “Чайка” и лицата и фирмите, които желаят да строят в жк “Чайка” - собственици на реални парцели и такива, които искат да бъдат обезщетени за възстановена собственост.   

 

Цел на предложението е да помогне за разрешаване на очертаващия се юридически и съдебен лабиринт, като бъде защитен в най-голяма степен обществения интерес и интереса на огромното мнозинство от засегнатите граждани и жителите на жк “Чайка”.

 

При голямото мнозинство, с което беше взето Решение № 2218-2 от 05.08.2015 г. оформящо ясно волята на общинския съвет е недопустимо поради формални грешки в посочване на правното основание това решение да бъде обявявано за нищожно. Сега когато много от общинските съветници са били в състава и на стария общински съвет е необходимо отново да се потвърди тази ясна воля, която беше изразена при гласуването на 05.08.2015 г.

 

Правното основание на предложението е следното:

 

Чл. 156 от АПК (Административно процесуален кодекс) гласи:

 

“Чл. 156. (1) При всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал.

(2) За оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласие и от оспорващия.

(3) Оттегленият акт може да бъде издаден повторно само при нови обстоятелства.

(4) Когато с оспорването е съединен и иск за обезщетение, производството по него продължава.”

 

На основание на чл. 156 от АПК Общинският съвет на 05.08.2015 г. може сам, без съгласието на други лица да отмени решението си № 2106-14 от 30.03.2015 г. като упражни процесуалното си право по чл. 156, ал. 1 от АПК защото към тази дата няма други ответници освен самия общински съвет по делата заведени в Административен съд – Варна няма и никое от тези дела не е било проведено първо съдебно заседание. Към тази дата са изпълнени всички изисквания за това:

- образувани са делата в Административен съд–Варна по жалбите против решението за одобряване на ПУП-ПРЗ;

- към 05.08.2015 г. Общ. съвет е единствения ответник по тези дела;

- към 05.08.2015 г. още не е проведено първо съдебно заседание по нито едно дело;

- няма конституирани други ответници - лица, за които административния акт (Решение № 2106-14/30.03.2015 г.) е благоприятен.

Към датата на отмяната не е необходимо нито съгласието на другите ответници защото не е имало такива, нито съгласието на нас - жалбоподателите защото по нито едно дело не се състояло първото съдебно заседание.

 

Предложеното по-горе допълнение на решение № 2218-2 от 05.08.2015 г. подпомага решаването на назряващия нов проблем с редовността на това решение защото според съдебната практика отмяната на един административен акт (решението за одобряване на ПУП) няма характера на нов административен акт, а по същността си представлява само едно процесуално действие на административния орган, което не засяга законни права и интереси на други лица. Освен това отменителното решение на основание на чл. 156 от АПК може да бъде редовно и когато е взето след като е изтекъл 7-дневния срок от получаване на жалбите по чл. 214а от ЗУТ.

 

Това е важно защото отново в съдебната практика се приема, че има само още едно правно основание, по което административния орган (в случая Общинския съвет) може сам да отмени решението си за одобряване на ПУП-а на основание на чл. 214а от ЗУТ, като административният орган (общинският съвет) може да осъществи това само в границите на 7-дневния срок от получаване на жалбите и този срок е преклузивен (краен срок). Взетите решения за отмяна на одобряване на ПУП след изтичане на този срок (в настоящия случай отмяната е след този срок) се обявяват за нищожни, ако не са основани на чл. 156 от АПК.  

 

Чл. 214 и чл. 214а от Закона за устройство на територията гласят:

 

“Чл. 214. Индивидуални административни актове по смисъла на този закон са:

1. актовете за устройство на територията по чл. 1, отказите за издаване на такива актове и административните актове за отмяна или оставане в сила на актове, издадени по административен ред, с които се създават права или задължения или се засягат права или законни интереси на отделни физически или юридически лица, независимо дали изрично са посочени като адресати;

2. актовете по т. 1, издадени от Дирекцията за национален строителен контрол, от кметовете на райони и кметства, от главните архитекти и други овластени длъжностни лица в областните, общинските и районните администрации;

3. актовете за спиране, за забрана на ползването и за премахване на незаконни строежи.

 

Чл. 214а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) (1) В 7-дневен срок от получаване на жалбата административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорен индивидуален административен акт за одобряване на подробен устройствен план или за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересуваните страни.

(2) Индивидуалните административни актове по ал. 1 се съобщават и подлежат на обжалване по реда, предвиден за съобщаване и обжалване на индивидуалния административен акт, който се оттегля или отменя.”

 

Решението за отмяна одобряването на ПУП взето на основание на чл. 156 от АПК не е нищожно, понеже в съдебната практика се приема за коренно различен случай:

 

“Оттеглянето на акта по реда на чл. 156, ал. 1 АПК не е тъждествено с правото на отзив по реда на чл. 214а ЗУТ.

Оттеглянето на акта в съдебната фаза от органа, който го е издал не представлява волеизявление, с което непосредствено се засягат права или законни интереси на участниците в производството.

Оттеглянето представлява упражняване на процесуално право на страна в съдебния процес и не подлежи на самостоятелен контрол, докато отзивът по чл. 214а ЗУТ директно засяга материални права на участниците в административното производство, за които оттегленият акт създава права, поради което законодателят е предвидил право на обжалване съгласно чл. 214а, ал. 2 ЗУТ.

Правният характер на оттеглянето на административния акт по реда на чл. 156, ал. 1 АПК и отзивът по чл. 214а ЗУТ, както и последиците им, са различни, поради което чл. 214а ЗУТ не е специална норма спрямо чл. 156, ал. 1 АПК.”

 

Тъй като в конкретния случай към 05.08.2015 г. е изтекъл 7-дневния преклузивен срок от получаване на жалбите по чл. 214а от ЗУТ, то за общинския съвет към тази дата е останала единствено правната възможност по действителен начин да отмени решението си единствено на основанието на чл. 156 от АПК, във връзка с това, че към този момент голяма част от делата в Административен съд-Варна по жалбите за отмяна на Решение № 2106-14/30.03.2015 г. са висящи и по никое от тях не е било необходимо съгласие на жалбоподателите или други лица, понеже по никое от тези дела не е било проведено първо съдебно заседание.  

 

От друга страна, съгласно чл. 149, ал. 5 от АПК гражданите не са ограничени с краен срок да поискат обявяване на нищожност на решение 2106-14 от 30.03.2015 г. и други административни актове, предхождащи Решение 2106-14 от 30.03.2015 г.

 

Справка:

 

АПК “чл. 149, ал. 5 Административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето.”

 

Както посочихме по-горе в съответствие с изискванията на ЗУТ е следвало не да се процедира и одобрява нов ПУП, а е трябвало общинският съвет да вземе решение за възстановяване на стария план (като текстова и графична част), ако настина е бил загубен хартиения му носител.

 

Едва след възстановяването на стария план, ако е наложително, може да се вземе решение за изменение на този стар план (със съответните стъпки за процедиране регламентирани от ЗУТ – допускане, становище за екологична оценка (екологична оценка), разработване, обществени обсъждания, представяне на възражения, корекции, одобряване на изменение, съобщаване, обжалване.

 

По този начин може да се излезе от тази патова ситуация, от този юридически лабиринт и да се постигне баланс между интересите на всички граждани и юридичеси лица и е защити обществения интерес, като едновременно с това се запазят зелените площи от застрояването, предвидено от спорния ПУП, против което гражданите протестираха през лятото.      

 

Вземането на решение за възстановяване на стария план на жк “Чайка”, ако е бил загубен, съответства на съдебната практика:

В Решение № 369/22.02.2010 г. на Административен съд – Варна (влязло в сила) е постановено:

 

... По искането  на жалбоподателите за възстановяване на графичната част на заповед № 32/1983 г. за одобряване на етапна реализация на квартално-застроителен план предвид липсата на изрична правна уредба в тази насока съдът се съобрази с чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове, съгласно който когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България.

Произнасянето на административен орган по възстановяване на административен акт предполага съществуването на компетентност на същия по неговото издаване. Подобна е правната логика в разпоредбата на чл. 145, ал. 5 от ЗУТ, която  предоставя възможност на органа, компетентен да одобри инвестиционен проект, да се произнесе по неговото възстановяване.

По искането за възстановяване на графичната част на заповед № 32/01.02.1983 г. съдът се съобрази, че издател на този адм. акт е председателя на ИК на ОбНС гр. Варна, който като административен орган не съществува към настоящия момент. В тази връзка намира приложение чл. 153, ал. 2 от АПК. Необходимо е изследване на компетентния административен орган по издаване  на същите актове  за одобряване  на застроителни планове”.

 

 Справка:

 

“ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

...

Чл. 16, ал. 1 (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) С подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто”.

       

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

...

Чл. 149. (1) Административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им.

(2) Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

(3) Когато актът, мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие са били оспорени по административен ред, срокът по ал. 1, съответно по ал. 2, започва да тече от съобщението, че по-горестоящият административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата, на която е следвало да се произнесе.

(4) Когато прокурорът не е участвал в административното производство, той може да оспори акта до един месец от издаването му.

(5) Административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето”.

...

Чл. 153. (1) Страни по делото са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица.

(2) Когато след издаване на административния акт органът бъде закрит, без да е посочен негов правоприемник, страна по делото е овластеният с компетентността да издава същите актове орган.

(3) Когато компетентността на административния орган по въпроса бъде отнета, съдът го заличава и конституира служебно като страна по делото компетентен орган.

(4) Определението по ал. 3 подлежи на обжалване с частна жалба.

 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.        Определение № 2879/21.08.2015 г. по адм. дело № 2081/2015 г. на Административен съд-Варна

2.        Определение № 3396/14.10.2015 г. по адм. дело № 2081/2015 г. на Административен съд-Варна

3.        Определение № 594 от 19.01.2015 г. по адм. д. № 15829/2014 г., ІІ отд. на ВАС

4.        Определение № 3317 от 25.03.2015 г. по адм. д. № 3120/2015 г., ІІ отд. на ВАС  

5.        Определение № 613 от 16.03.2015 г. по адм. д. № 407/2015 г. на Административен съд – Пловдив

6.        Решение № 369/22.02.2010 г. по адм. д. № 1321/2009 г. на Административен съд-Варна

 

 

                                                            ПОДПИС:  

 

 

Справка:

 

Закон за устройство на територията

 

 

Чл. 22. (1) В квартали и в големи урегулирани поземлени имоти застрояването може да бъде комплексно с разполагане на групи от сгради с различно предназначение, свободно стоящи или свързани.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Площите между сградите при комплексното застрояване се устройват като паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра.

(3) В жилищни и курортни комплекси комплексното застрояване може да се съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Ново строителство в съществуващите жилищни комплекси се предвижда въз основа на подробен устройствен план по чл. 110, ал. 4 - план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс в обхват най-малко територията на един квартал с комплексно застрояване. Проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс подлежат на обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) Проектите по ал. 4 не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) При урегулиране на поземлени имоти в съществуващите квартали с комплексно застрояване, отстоянията между новопредвидените сгради и съществуващите сгради се определят по правилата за комплексно застрояване. Плътността и интензивността на застрояване в такива имоти не може да надвишава определените с плана параметри за съответната устройствена зона при спазване на показателите и за отделните квартали в зоната. Предназначението на терени, находящи се в един квартал, не може да бъде променяно с цел уплътняване на застрояването, ако не са постигнати нормативите за зелени площи, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2004 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) При преструктуриране на квартали с комплексно застрояване се определят прилежащи площи към съществуващите сгради по правилата и нормативите, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1, които се урегулират като поземлени имоти. Останалата незастроена част от кварталите, в т. ч. поземлените имоти, за които не може да се предвиди застрояване по правилата на ал. 6, се урегулира като озеленена площ за широко обществено ползване и се вписва в публичния регистър по чл. 63. 
< Предишна   Следваща >
 
Да се махнат ли временните обекти във Варна? (бараките)
 
няма тема
Advertisement
Спасете дете!