While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
В момента 1 гост онлайн

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Днес: 40
Вчера: 167
За месеца: 3851
Потребители: 10781
Материали: 440
Връзки: 25
Посетители: 13758533
Как Община Варна постави шепа хора над закона? Печат
Автор Administrator   
07 July 2019

b2.jpg

Протестът и меморандума са против ДОПУСНАТОТО автомобилно движение в парка на града. Общината, кметът няма правомощия да забранява автомобилно движение в парк. Това е уредено от закона ЗДП и от правилника за обществения ред. Кметът има правомощия в определени случаи и изключения да допусне автомобилно движение в парк. Кметът по изключение може да разреши а не да забрани нещо което по закон е забранено. Нужни са големи умения за да убедиш населението, че Общината, службите и, и кмета в защита на обществения интерес на варненци водят неравна трудна битка с автомобилите в парка. Нищо подобно, на практика Общината поставя шепа хора 
Продължава...
 
Предложение до Общински съвет Варна Печат
Автор Administrator   
07 May 2016

                     ДО

                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

         от:   ..............................................................

                

 

 

 

 

Уважаеми Общински съветници,

Уважаеми г-н Председател,

 

Предлагаме Общински съвет – Варна да приеме следното решение, с което в Решение № 2218-2 от 05.08.2015 г. по Протокол № 42 от 05 и 06.08.2015 г. да се извърши следната поправка на допусната грешка относно посоченото правно основание.

 

Проект за решение:

 

1. Извършва поправка на допусната грешка в Решение № 2218-2 от 05.08.2015 г. по Протокол № 42 от 05 и 06.08.2015 г., като в същото решение ВМЕСТО  “На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА отменя свое решение № 2106-14/30.03.2015 г.”   ДА СЕ ЧЕТЕ  “На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 156 от АПК оттегля одобряването на проекта за ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка” (19 м.р и 20 м.р.)–Варна,  и план –схемите (Ел., В и К) по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и промяната на отреждането за УПИ II-245-“За озеленяване”, като отменя свое решение № 2106-14/40/30.03.2015 г.”.

 

Продължава...
 
Пореден протест в "Чайка" Печат
Автор Administrator   
27 June 2015
protest_caika.jpg
Снимка Васил Петров

 Пореден протест, организираха варненци от ж.к."Чайка" срещу предвидения нов застроителен план за квартала. Детски площадки, спортни игрища и зелени площи за широко обществено ползване са предвидени за застрояване от така приетия нов план. Според протестиращите новия ПУП - ПРЗ, не е изготвен за жителите на квартала, а е изготвен в услуга на десетина "инвеститора" желаещи да застроят свободни според тях пространства. Около дузина доброволци от протеста, обходиха местата на бъдещото строителство, и ги маркираха със сигнална лента.
dobrovolci.jpg
Продължава...
 
И в Бургас застрояват зелените площи Печат
Автор Administrator   
20 June 2015
 
burgas_gk_zornica.jpg
pup_zornica.jpg

Здравейте, 
Видях вашият сайт и сдружение. Тъй като си нямаме "Зелен Бургас", ви пращам на вас. 

Зелените между блокови пространства в град Бургас също се унищожават и застрояват. В конкретния случай около бл.6, жк Зорница, град Бургас, става въпрос за подготовка на 2 нови строежа, с разрешение за 3 такива, и вече първи копки на единия строеж, по смисъла на Закона за Устройство на Територията. 
Едроразмерна растителност с различна височина, няколко около 20 метра, засадена преди около 30-40 години бе изсечена - за да се освободи място за ново жилищно строителство в между блоковото пространство и между блокове 4 и 5 и 6. За нови 3 сгради. 
При съпоставяне на снимка от Гугъл с така изработения План за регулация и застрояване, се вижда много добре грубото посегателство срещу Зелената система на град Бургас. 

Отделно може да се коментира и начина на присвояване на тези зелени площи, и защо Общината не намери начин да обезщети "наследниците" по друг начин. 

Подобни случаи зачестяват, от години тази практика се повтаря в жилищните квартали на град Бургас, който бе избиран за "най-добрия град за живеене в България". Архитектурата на града, с небрежно "изсипаните" нови сгради навсякъде, всяка със своя си архитектура и цвят, придават облик на град без визия, но не и на сериозен град за какъвто общината се взема - изчезващи зелени площи и никаква визия за бъдещето на архитектурата на жилищните квартали. Финансирани бяха проекти в центъра на града - скъпи съоръжения, а с години не се финансират жилищните квартали и тяхното озеленяване между блоково. Не са засадени никакви нови дървета от години. Всичко засадено е по самоинициатива на живущите по кварталите. 

Прилагам снимки от Гугъл и част от ПРЗ. 

Поздрави, 
Красимир 
 
Декларация от протеста в "Чайка" Печат
Автор Кръстю Кръстев   
14 June 2015

 

 

                                         ДО


                                         ГОСПОДИН КМЕТА НА ВАРНА


                                                       И В А Н   П О Р Т Н И Х

 

                                         ДО


                                         ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОбС


                                             И В А Н   Л У К О В

                                             бул. 8 Приморски полк  № 43

                                             Варна 9000

 

                                         ДО


                                         ГОСПОЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

                                         Министър на  МРРБ, депутат / 42 НС

 

 

П Р О Т Е С Т Н А    Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

от  жителите  на  ж.к. Чайка

 

 

Относно:     Предложения от кмета на  Варна и приет от Общинския съвет

                       ПУП-ПРЗ за  ж.к. Чайка - 19 и 20 микрорайон.

 

  

Уважаема Госпожо министър,

Господа представители на местното самоуправление,

 

Ние, гражданите - суверенът, протестираме!

 

Допуснатият и одобрен ПУП е в нарушение и не съответства на заданието за проектиране на ПРЗ на ж.к. Чайка, одобрено на 16.08. 2005 г.

Смятаме, че същият  нарушава правата на живущите в комплекса, основани на :

 

1. Международната харта за правата на човека, влязла в сила през 1976 г. и ратифицирана от РБ, според чиито чл. 20, 21 и др. ”... всеки човек има право да участва в управлението на своята държава (община) пряко...”

 

2. Хартата на европейските градове (Страсбург, 17 – 19 март 1992 г.), включваща Европейската декларация за правата на градските жители, гарантираща им право на  здравословна и незамърсена околна среда, заетост, жилище, достъпно здравеопазване, възможност за спорт, културни развлечения, устойчиво развитие, достъпни механизми и структури за упражняване на гражданските права, участие в демократични структури

на градското управление и др.

  

Искаме :

 

1.          Да се използва  оригиналният план за устройството на квартала от 1963 г., по който е реализирана цялата територия, с което да се предвиди като възможно само строителството на обектите с обществено об-служващи функции, които не са били осъществени с оригиналния план на квартала;

2.          МРРБ да обяви комплекса за окончателно завършен с построените и въведени в експлоатация до момента сгради;

3.          Да се съборят останалите с временен статут постройки  в квартала;

4.          Да се изиска от Община Варна частните терени, върнати в зелените площи на ж.к. Чайка, да бъдат отчуждени,  платени или заменени с общински терени в територии с допустимо ново застрояване.

5.   Общинският съвет да оттегли  своето решение  № 2106-14 от 30 март, 2015.

 

                                        

 

 

     За иницативния комитет :  

 

          Кръстю  Кръстев                    Татяна Иванова

                                       

                                             

                       Правдолюб  Станоев               Марин  Маринов

 

 

                

 

 

/ Приета на митинг във Варна,  кв. „Чайка”, 13 юни, 2015

  с приложени подписи на протестиращите .

 
Репетиция Печат
Автор Administrator   
11 June 2015
repeticia.jpg

                                                                               Над 200 души от ж.к."Чайка" репетираха за предвидения за събота от 16.00 протест срещу плана за застрояване на квартала. За около 5 - 10 минути в 20.00 часа, протестиращите блокираха движението по Бул."Княз Борис І-ви" в участъка под пазар "Чайка".  Малко по късно при протестиращите дойде и кмета на район "Приморски" г-жа Проданова заедно с главния архитект на района г-н Койчев. Пред разпънатата от гражданите карта на новия план, кмет и архитект се опитаха да отговарят на въпросите на разтревожените граждани. Никой обаче не можа да обясни как един квартал построен комплексно и даден като пример и еталон за комплексно застрояване , се налага наново да се регулират зелените му площи, като се застроят с нови около 14 сгради, всички от които с параметри на застрояване над средните за квартала?  С новопостроените след 1992г. сгради, на практика вече са многократно надвишени параметрите заложени при първоначалното комплексно реализиране на проекта, и всички нови сгради ползват и претоварват осезаемо инфраструктурата на района.   Протестиращите заявиха готовност в събота да блокират и двата булеварда по протежение на квартала.

Зелена Варна
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 6 от 217
 
Да се махнат ли временните обекти във Варна? (бараките)
 
няма тема
Advertisement
Спасете дете!