While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Home All content Подробно за последната скандална сделка
Main menu
Home
News
Green Ink
Alerts
Enterprisings
Content
About us
Links
Useful information
Words
Форум
All content
Vote for us!
 
Днес: 47
Вчера: 163
За месеца: 1979
Подробно за последната скандална сделка PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 06 July 2009
img_3615.jpg

Поредната скандална предизборна сделка ощетила бюджета с над 10 000 000лв.

 

Източници:

http://www.vn.government.bg/

www.imot.bg

 

Ето как правителството на Станишев, чрез Областния управител на Варна „продават”, или по точно подаряват, 8 дка в Морската градина на Варна.

При около 700-800 евро/кв.м. пазарни цени за парцели в м-ст Салтанат, част от Морската градина на Варна, се организира извършване на оценки и спечелване на  две „тръжни процедури” на цена 60 е/кв.м..

Само с тази сделка данъкоплатците са ощетени с над 10 млн.лв.!

 

Показателно е и че търга се печели не от кого да е, а холдинга, изпълнител на проекта за нов ОУП на общ.Варна, а именно „Холдинг Варна”АД, в т.ч. чрез дъщерното му дружество “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД и „ТПО Варна”АД. Дори не се използва и свързана фирма, за да е ясно на потенциалните наддавачи чии сметки биха объркали, в уж явните търгове,  на които както се очаква в случая е липсвало наддаване, (като предвид 3-мата наддавачи цената е повишена с една стъпка за да се улесни мотивирания избор на  Областна управа-Варна при определяне на купувача).  Ако парцелите бяха спечелени от друг наддавач, едва ли щеше да ни изненада как Кмета и Председателя на ОбС-Варна веднага щяха да изискват терена да залегне в новия ОУП-Варна за обществено достъпна зелена площ . Едва ли ще ни изнанда и това, че в момента е представен за бъдещо застрояване, а местните политици ще го подкрепят.

 

Схемата не е без участието и на кмета на Варна, който през май 2009г. публично заяви, че ще оглави задаващите се протести срещу ново строителство в градината. Най-вероятно последното също е изиграло роля за ниската първоначална цена за имотите и липсата на много кандидат купувачи. Все пак, предвид 10 пъти по-ниската от пазара първоначална цена, назначеният от ОУ-Варна оценител едва ли се е ръководил само от горните фактори и ако е съобразил съпоставимите оферти и сделки за парцели в района, то най-вероятно е сбъркал един разряд в крайната цена. За отговорността на участниците в схемата следва да се произнесат компетентните държавни органи, и явно след изборите за национален парламент.

Интересни за разследването са и покупките от свързано лице на Сергей Станишев на символична цена на друг парцел в Морската градина, което може би е част от корупционната схема по уредената сделка.

 

Оставаме в очакване как компетентните органи ще разследват тази скандална сделка и защо обявената начална цена на търга е 10 пъти под пазарната. Предвид очевидната разлика не е ли налице, ако не умисъл, то престъпна небрежност при изпълнение на  задълженията на ОУ-Варна.

Оставаме в очакване и как Кмета ще изпълни обещанието си да оглави протестите срещу ново застрояване в Морската. Всъщност достатъчно е Кмета да изисква в новия ОУП да не се залага възможност за допълнително застрояване върху терените в Морската градина, и особено върху държавни и общински такива към момента на възлагане изработването на ОУП, защото ако сега Кмета допусне залагане на нови строителни петна, респективно изработване на ПУП за тях , в последствия резултата от подкрепата му на протестите ще бъде нагъл популизъм!

 

Предвид множеството залесени с гори територии предвидени в новия ОУП-Варна за застрояване, недоумение буди изказванията на Станишев, че зелената система на Варна в новия ОУП била защитена, но задоволството му от плана всъщност е обяснимо......, явно личният и партиен интерес е защитен!

 

Ето пазарната цена на парцела, обявата е само 4 дни след Заповедта на ОУ-Варна:

 

 

Продава ПАРЦЕЛ
3000000 EUR
Местоположение:
Местоположение: град Варна
Район: Морска градина
Данни:
Квадратура: 3945
Регулация: ДА
Ток: ДА
Вода: ДА
Допълнителна информация:
Парцел, в най-елитната част на гр.Варна- Морската градина, в близост до Зоологическата градина, перфектно местоположение. Всички комуникации, кинт-1.5 За контакт-Стела Христова 00359899155513
Продавач:
Тел.: 052/610391
http://: www.kirovbv.imot.bg

публикувана в 11:55 часа
на 26 юни, 2009 год.

clip_image001.jpg

 

 

 

ЗАПОВЕД ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА КУПУВАЧ- 22 юни. 2009 г.

ЗАПОВЕД , № РИ-09-8500-20, Варна, 19.06. 2009г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител в Областна администрация – гр.Варна, след като разглеждане на материалите от проведеният на 05.06.2009г. търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7370/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.596 с площ 3946,00 кв.м. по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.150; ПИ10135.536.431; ПИ 10135.536.432; ПИ 10135.536.433; ПИ 10135.536.493, ПИ10135.536.263; ПИ10135.536.148; ПИ10135.536.26; ПИ10135.536.395; ПИ10135.536.22; ПИ10135.536.397, находящ се в гр.Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”
УСТАНОВИХ:

На основание заповед № РД-09-7706-109/29.04.2009г. на областния управител на област Варна е проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7370/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.596 с площ 3946,00 кв.м. по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.150; ПИ10135.536.431; ПИ 10135.536.432; ПИ 10135.536.433; ПИ 10135.536.493, ПИ10135.536.263; ПИ10135.536.148; ПИ10135.536.26; ПИ10135.536.395; ПИ10135.536.22; ПИ10135.536.397, находящ се в гр.Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”.
Определената начална тръжна цена на имота – частна държавна собственост е в размер на 437 095,00 лв. /четиристотин тридесет и седем хиляди и деветдесет и пет лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 30% от началната цена – 131 129,00 лв. /сто тридесет и една хиляди сто двадесет и девет лева/; и стъпка за наддаване 43 000,00 лв. /четиридесет и три хиляди лева/.
Съгласно протокол от 05.06.2009г. на комисията за провеждане на търга с явно наддаване в деловодството на Областна администрация – Варна до 17,30 часа на 02.06.2009г. за имота, предмет на продажбата са постъпили документи за участие от 3 (трима) кандидата.
Търгът с явно наддаване е открит при начална тръжна цена в размер на 437 095,00 лв. /четиристотин тридесет и седем хиляди и деветдесет и пет лева/ и стъпка за наддаване 43 000,00 лв. /четиридесет и три хиляди лева/. Участникът спечелил търга, който е предложил най-висока стойност на имота в размер на 480 095,00 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди деветдесет и пет лева/ без ДДС е “Холдинг Варна” АД, видно от решение № 5 на комисията, описано в протокол от 05.06.2009г.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 0306005011/22.04.2009г., данъчната стойност на имота – частна държавна собственост е в размер на 312 211,50 лв. /триста и дванадесет хиляди двеста и единадесет лева и петдесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 05.06.2009г. на комисията за провеждане на търг с явно наддаване, чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.55 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ „ХОЛДИНГ ВАРНА” АД, ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в АДС № 7370/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.596 с площ 3946,00 кв.м. по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.150; ПИ10135.536.431; ПИ 10135.536.432; ПИ 10135.536.433; ПИ 10135.536.493, ПИ10135.536.263; ПИ10135.536.148; ПИ10135.536.26; ПИ10135.536.395; ПИ10135.536.22; ПИ10135.536.397, находящ се в гр.Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”.
ІI. Сумата в размер на 348 966,00 лв. /триста четиридесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и шест лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот – частна държавна собственост, описан в т.І в размер на 480 095,00 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди и деветдесет и пет лева/ и внесения депозит в размер на 131 129,00 лв. /сто тридесет и една хиляди сто двадесет и девет лева/ да се внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
Сумата в размер на 131 129,00 лв. /сто тридесет и една хиляди сто двадесет и девет лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с вносна бележка от 02.06.2009г.
ІІІ. 2 % режийни разноски върху стойността на имота в размер на 9 601,90 лв. /девет хиляди шестстотин и един лева и деветдесет стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
ІV. 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС в размер на 1 920,38 лв. /хиляда деветстотин и двадесет лева и тридесет и осем стотинки/, да се внесат в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ в размер на 12 482,47 лв. /дванадесет хиляди четиристотин осемдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки/ да се внесат в приход на „Имуществени данъци” при Община Варна
Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 480,95 лв. /четиристотин и осемдесет лева и деветдесет и пет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административно – процесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на Областна администрация – Варна, съгласно чл.56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно – процесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „Холдинг Варна” АД.
Сумите по т.ІІ, т.ІІІ, т.ІV и т.V от настоящата заповед да се внесат от “Холдинг Варна” АД в четиринадесет дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността върху имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена, сключване на договор за покупко-продажба и вписването му в Службата по вписванията – Варна към Агенция по вписванията – София.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на главен счетоводител и на началник отдел “Държавна собственост”.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и директор на дирекция “АКРРДС”.
Настоящата заповед се състави в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на: „Холдинг Варна” АД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 7370/24.04.2009г., деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, директор на дирекция “АКРРДС”, главен счетоводител, началник отдел “Държавна собственост”.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – Варн


ЗАПОВЕД ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА КУПУВАЧ - 22 юни. 2009 г.

ЗАПОВЕД ,№ РД-09-7706-110/2/ ,Варна, 19.06.2009г.

ХРИСТО КОНТРОВ – областен управител на област Варна и ЗОЯ ПЕНЕВА – главен счетоводител в Областна администрация – гр.Варна, след като разглеждане на материалите от проведеният на 05.06.2009г. търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7369/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.586 с площ 3501 кв.м., по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.26; ПИ10135.536.32; ПИ 10135.536.143; ПИ 10135.536.29; ПИ 10135.536.587, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”
УСТАНОВИХ:

На основание заповед № РД-09-7706-110/29.04.2009г. на областния управител на област Варна е проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в АДС № 7369/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.586 с площ 3501 кв.м., по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.26; ПИ10135.536.32; ПИ 10135.536.143; ПИ 10135.536.29; ПИ 10135.536.587, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”.
Определената начална тръжна цена на имота – частна държавна собственост е в размер на 387 804,00 лв. /триста осемдесет и седем хиляди осемстотин и четири лева/, в която не е включен ДДС и депозит в размер на 30% от началната цена – 116 342,00 лв. /сто и шестнадесет хиляди триста четиридесет и два лева/, и стъпка за наддаване 38 000,00 лв. /тридесет и осем хиляди лева/.
Съгласно протокол от 05.06.2009г. на комисията за провеждане на търга с явно наддаване в деловодството на Областна администрация – Варна до 17,30 часа на 02.06.2009г. за имота, предмет на продажбата са постъпили документи за участие от 3 (трима) кандидата.
Търгът с явно наддаване е открит при начална тръжна цена в размер на 387 804,00 лв. /триста осемдесет и седем хиляди осемстотин и четири лева/ и стъпка за наддаване 38 000,00 лв. /тридесет и осем хиляди лева/. Участникът спечелил търга, който е предложил най-висока стойност на имота в размер на 425 804,00 лв. /четиристотин двадесет и пет хиляди осемстотин и четири лева/ без ДДС е “Свети Свети Константи и Елена Холдинг” АД, представлявано от Елена Косева Желязкова, видно от решение № 5 на комисията, описано в протокол от 05.06.2009г.
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 0306005012/22.04.2009г., данъчната стойност на имота – частна държавна собственост е в размер на 277 002,60 лв. /двеста седемдесет и седем хиляди и два лева и шестдесет стотинки/.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 05.06.2009г. на комисията за провеждане на търг с явно наддаване, чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.55 от ППЗДС, и чл.32, ал.1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, ЗА КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в АДС № 7369/24.04.2009г. и представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.586 с площ 3501 кв.м., по кадастралната карта на гр.Варна, при граници: ПИ 10135.536.26; ПИ10135.536.32; ПИ 10135.536.143; ПИ 10135.536.29; ПИ 10135.536.587, находящ се в гр. Варна, „Приморски парк” местност „Салтанат”.
ІI. Сумата в размер на 309 462,00 лв. /триста и девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева/, представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот – частна държавна собственост, описан в т.І в размер на 425 804,00 лв. /четиристотин двадесет и пет хиляди осемстотин и четири лева/ и внесения депозит в размер на 116 342,00 лв. /сто и шестнадесет хиляди триста четиридесет и два лева/ да се внесе в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
Сумата в размер на 116 342,00 лв. /сто и шестнадесет хиляди триста четиридесет и два лева/, представляваща депозита за участие в търга е внесена в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна с вносна бележка от 02.06.2009г.
ІІІ. 2 % режийни разноски върху стойността на имота в размер на 8 516,08 лв. /осем хиляди петстотин и шестнадесет лева и осем стотинки/ да се внесат в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
ІV. 20 % ДДС върху режийните разноски, на основание чл.66, вр. с чл.12, ал.1 от ЗДДС в размер на 1 703,22 лв. /хиляда седемстотин и три лева и двадесет и две стотинки/, да се внесат в приход на Областна администрация – Варна по IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при SG Експресбанк – клон Варна.
V. 2,6 % местни данъци, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ в размер на 11 070,90 лв. /единадесет хиляди и седемдесет лева и деветдесет стотинки/ да се внесат в приход на „Имуществени данъци” при Община Варна
Купувачът дължи такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията в размер на 425,80 лв. /четиристотин двадесет и пет лева и осемдесет стотинки/, представляваща 0,1 % от продажната цена в полза на Имотен регистър при Агенция по вписванията.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл.61 от Административно – процесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Варна и на интернет страницата на Областна администрация – Варна, съгласно чл.56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно – процесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на „Св.Св.Константин и Елена Холдинг” АД.
Сумите по т.ІІ, т.ІІІ, т.ІV и т.V от настоящата заповед да се внесат от “Св.Св.Константин и Елена Холдинг” АД в четиринадесет дневен срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността върху имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена, сключване на договор за покупко-продажба и вписването му в Службата по вписванията – Варна към Агенция по вписванията – София.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на главен счетоводител и на началник отдел “Държавна собственост”.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и директор на дирекция “АКРРДС”.
Настоящата заповед се състави в три оригинала и се копира в четири екземпляра.
Оригиналите да се връчат на: „Св.Св.Константин и Елена Холдинг” АД, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост № 7369/24.04.2009г., деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от настоящата заповед да се връчат на: главния секретар, директор на дирекция “АКРРДС”, главен счетоводител, началник отдел “Държавна собственост”.


ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна


ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител на
Областна администрация – Варна

 

гр. Варна, „Приморски парк”, местност Салтанат 8дка*60е

 

гр. Варна, Вилна зона - Варна, кв. 72, парцел 4дка*30е

 

Още по-темата:

Друга изключително „изгодна” за Република БЪЛГАРИЯ сделка:

 

ЗАПОВЕД - март. 2009 г.

ЗАПОВЕД
N РИ-09-8500-15
Варна, 09.03.2009г.
ХРИСТО КОНТРОВ - областен управител на област Варна и Зоя Пенева – главен счетоводител при Областна администрация – Варна, след разглеждане на материалите по преписка с вх. N РД-08-7706-392/23.12.2008г. за проведения явен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост N 7155/09.10.2008г., находящ се в община Варна, гр. Варна, Вилна зона - Варна, кв. 72, представляващ дворно място с площ от 3 937,00 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 51; при граници: УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII и улици по регулация,
У С Т А Н О В И Х:
Видно от заповед N РД-08-7706-392/23.12.2008г. на областния управител на област Варна е наредено да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, описан подробно в акт за държавна собственост N 7155/09.10.2008г., находящ се в община Варна, гр. Варна, Вилна зона - Варна, кв. 72, представляващ дворно място с площ от 3 937,00 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 51; при граници: УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII и улици по регулация.
Видно от протокол от 06.02.2009г. на комисията за провеждане на търга, за купувач на гореописания недвижим имот е определено “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: България, област Варна, град Варна, община Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена” – административна сграда, с представляващ Елена Косева Желязкова. Участникът е спечелил търга, като е предложил цена за имота в размер на 257 066,00 лв (двеста петдесет и седем хиляди шестдесет и шест лева), без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е в размер на 239 369,60 лв (двеста тридесет и девет хиляди триста шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. N 0306000731/14.01.2009г. на “Имуществени данъци” при община Варна.
С оглед на изложеното и на основание протокол от 06.02.2009г. на комисията за провеждане на търга, чл. 55 ал. 1 от ППЗДС, и чл. 32, ал. 1 от ЗА

Н А Р Е Ж Д А М :
I. ОПРЕДЕЛЯМ “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: България, област Варна, град Варна, община Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена” – административна сграда, с представляващ Елена Косева Желязкова, вписано в Агенция по вписванията, търговски регистър, ЕИК 813194292, за КУПУВАЧ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, описан подробно в акт за държавна собственост N 7155/09.10.2008г., находящ се в община Варна, гр. Варна, Вилна зона - Варна, кв. 72, представляващ дворно място с площ от 3 937,00 кв.м (три хиляди деветстотин тридесет и седем квадратни метра), съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 51 (осми – петдесет и едно); при граници: УПИ IX (девети), УПИ XI (единадесети), УПИ XII (дванадесет) и улици по регулация. II. Сумата в размер на 148 533,00 лв (сто четиридесет и осем хиляди петстотин тридесет и три лева), представляваща разликата от достигнатата на търга стойност на продавания недвижим имот, описан в точка I. в размер на 257 066,00 лв (двеста петдесет и седем хиляди шестдесет и шест лева) и внесения с преводно нареждане от 27.01.2009г. депозит в размер на 108 533,00 лв (сто и осем хиляди петстотин тридесет и три лева), да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна;
Депозитът за участие в търга в размер на 108 533,00 лв (сто и осем хиляди петстотин тридесет и три лева) е внесен в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG955 TTBB 9400 3315 0686 80, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна с преводно нареждане от 27.01.2009г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 239 369,60 лв (двеста тридесет и девет хиляди триста шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. N 0306000731/14.01.2009г. на “Имуществени данъци” при община Варна.
III. 2% режийни разноски, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС в размер на 5 141,32 лв (пет хиляди сто четиридесет и един лева тридесет и две стотинки) да се внесат в приход на Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна;
IV. 20% ДДС върху режийните разноски на основание чл. 66, вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС в размер на 1 028,26 лв (хиляда двадесет и осем лева двадесет и шест стотинки) да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна;
V. Местните данъци, съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ в размер на 6 683,72 лв (шест хиляди шестстотин осемдесет и три лева седемдесет и две стотинки) да се внесат в приход на “Имуществени данъци” при община Варна по IBAN сметка N BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC код N CECBBGSF, вид на плащане 442500 при “ЦКБ АД” клон гр. Варна.
VI. 20 % ДДС на основание на чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС в размер на 52 801,36 лв (петдесет и две хиляди осемстотин и един лева тридесет и шест стотинки) да се внесе в приход на Областна администрация гр. Варна по IBAN сметка N BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC код TTBBBG22 при “SG Експресбанк” АД – клон гр. Варна;
Купувачът дължи такса за вписване на договора съгласно т.44 от Тарифа N 1 към Закона за държавните такси – 0,1%, но не по-малко от 5,00 лв в приход на Служба по вписванията – гр. Варна към Агенция по вписванията – гр. София.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в сградата на Областна администрация гр. Варна и на интернет страницата на Областна администрация гр. Варна, съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД с представляващ Елена Косева Желязкова
Сумите по т. II, т. III, т. IV, т. V и т. VI от настоящата заповед да се внесат от “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД с представляващ Елена Косева Желязкова, в 14 (четиринадесетдневен) срок от датата на връчване на заповедта.
Собствеността на имота ще премине върху купувача, след заплащане на продажната цена и сключване на договор за покупко-продажба.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на дирекция “АКРРДС” при Областна администрация гр. Варна
Настоящата заповед се изготви в три оригинала и се копира в три екземпляра.
Оригиналите да се връчат на Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД с представляващ Елена Косева Желязкова, отдел “Държавна собственост” за прилагане към преписката по акт за държавна собственост N 7155/09.10.2008г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копията от заповедта да се връчат на главния секретар, директора на дирекция “АКРРДС”, началника на отдел “Държавна собственост” и главния счетоводител.

ХРИСТО КОНТРОВ
Областен управител на област Варна

ЗОЯ ПЕНЕВА
Главен счетоводител

 
< Prev   Next >