While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Новини Декларация от протеста в "Чайка"
Декларация от протеста в "Чайка" PDF Печат Е-мейл
Автор Кръстю Кръстев   
14 June 2015

 

 

                                         ДО


                                         ГОСПОДИН КМЕТА НА ВАРНА


                                                       И В А Н   П О Р Т Н И Х

 

                                         ДО


                                         ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОбС


                                             И В А Н   Л У К О В

                                             бул. 8 Приморски полк  № 43

                                             Варна 9000

 

                                         ДО


                                         ГОСПОЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

                                         Министър на  МРРБ, депутат / 42 НС

 

 

П Р О Т Е С Т Н А    Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

от  жителите  на  ж.к. Чайка

 

 

Относно:     Предложения от кмета на  Варна и приет от Общинския съвет

                       ПУП-ПРЗ за  ж.к. Чайка - 19 и 20 микрорайон.

 

  

Уважаема Госпожо министър,

Господа представители на местното самоуправление,

 

Ние, гражданите - суверенът, протестираме!

 

Допуснатият и одобрен ПУП е в нарушение и не съответства на заданието за проектиране на ПРЗ на ж.к. Чайка, одобрено на 16.08. 2005 г.

Смятаме, че същият  нарушава правата на живущите в комплекса, основани на :

 

1. Международната харта за правата на човека, влязла в сила през 1976 г. и ратифицирана от РБ, според чиито чл. 20, 21 и др. ”... всеки човек има право да участва в управлението на своята държава (община) пряко...”

 

2. Хартата на европейските градове (Страсбург, 17 – 19 март 1992 г.), включваща Европейската декларация за правата на градските жители, гарантираща им право на  здравословна и незамърсена околна среда, заетост, жилище, достъпно здравеопазване, възможност за спорт, културни развлечения, устойчиво развитие, достъпни механизми и структури за упражняване на гражданските права, участие в демократични структури

на градското управление и др.

  

Искаме :

 

1.          Да се използва  оригиналният план за устройството на квартала от 1963 г., по който е реализирана цялата територия, с което да се предвиди като възможно само строителството на обектите с обществено об-служващи функции, които не са били осъществени с оригиналния план на квартала;

2.          МРРБ да обяви комплекса за окончателно завършен с построените и въведени в експлоатация до момента сгради;

3.          Да се съборят останалите с временен статут постройки  в квартала;

4.          Да се изиска от Община Варна частните терени, върнати в зелените площи на ж.к. Чайка, да бъдат отчуждени,  платени или заменени с общински терени в територии с допустимо ново застрояване.

5.   Общинският съвет да оттегли  своето решение  № 2106-14 от 30 март, 2015.

 

                                        

 

 

     За иницативния комитет :  

 

          Кръстю  Кръстев                    Татяна Иванова

                                       

                                             

                       Правдолюб  Станоев               Марин  Маринов

 

 

                

 

 

/ Приета на митинг във Варна,  кв. „Чайка”, 13 юни, 2015

  с приложени подписи на протестиращите .

 
< Предишна   Следваща >